Vahva julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto lisää turvallisuutta ja huoltovarmuutta

Sosiaali-ja terveysministeriön valmiusyksikkö kehittää sosiaali-ja terveydenhuollon hallinnollisia valmiuksia ja ylläpitää tilannejohtamis- ja turvallisuusjärjestelyjä. Se myös antaa alan valmiussuunnittelu ohjeet ja seuraa niiden toteutumista yhdessä AVI:n kanssa. Huoltovarmuus tarkoittaa varautumista kaikkiin mahdollisiin kriiseihin ja häiriötilanteisiin, mutta usein se mielletään vain maanpuolustukselliseksi varautumiseksi sekä infrastruktuurin ja energiansaannin varmistamiseksi. Nykyinen turvallisuustilanne edellyttää myös siviilivalmiuden ylläpitoa.

Itä-Suomen huolena näkyy väestön väheneminen ja osaavan työvoiman saatavuus. Itä-Suomen asuttuna pitäminen nousee arvoon arvaamattomaan myös huoltovarmuuden näkökulmasta. Maatalouden turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää ja sotilaallisen suorituskyvyn merkitystä tuskin kukaan kyseenalaistaa. Pandemiat ovat osoittaneet myös sosiaali- ja terveydenhuollon merkityksen alueemme huoltovarmuuteen ja siihen, miten haavoittuva se voi olla äkillisten tilanteiden edessä.

Terveydenhuollossa on varauduttu hyvin tavanomaisiin uhkiin, kuten suuronnettomuuksiin. Henkilöstöpula on kuitenkin kroonistunut ja varsinkin ikäihmisten palveluiden osalta hoidon saatavuus ja turvaaminen on haasteellista. Viime viikolla ilmestyneessä selvityksessä tuli esille myös se, että tehohoitoon koulutettujen hoitajien määrän vähäisyys on aiheuttanut tehohoitopaikkojen sulkemista. Tämä ongelma näkyi korona aikana ja on jatkossakin uhka kriisivalmiudelle. Myös lääkäripula on melkoinen itäisessä Suomessa ja siihen on valtion vastattava. Tilanteessa, jossa vakansseja jää perusterveydenhuollossa paljon täyttämättä, on lääkärikoulutusta lisättävä.

Toinen haaste on yksityisen palveluntuotannon osuus hyvinvointialueilla. Yksityisillä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilla ei ole varautumisvelvoitetta eikä välttämättä kannusteita osallistua suunnittelutoimintaan. Nyt on nähty yksityisten palveluasumista tarjoavien yritysten lopettavan toimintansa, jolloin julkinen joutuu ottamaan kopin niistä. Jatkossa julkista palveluntuotantoa on lisättävä huoltovarmuuden näkökulmastakin.

Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja (Sd.) Heikki Miettinen, sairaanhoitaja, kansanedustajaehdokas (Sd.) Anna Puruskainen-Saarelainen, terveydenhoitaja, kansanedustajaehdokas (Sd.)

Similar Posts