Nuoret poliittiseen keskusteluun

Poliitikot toivovat keskustelua kuntalaisten kanssa ja he haluavat tehdä päätöksiä, joita kuntalaiset kannattavat. Myös nuoria halutaan mukaan politiikkaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Osallisuuden osaamiskeskus toteuttivat syksyllä 2022 valtakunnallisen nuorten kuulemisen, joka kohdistettiin 13–25-vuotiaisiin. Kyselyyn vastasi 7081 ihmistä. Kyselyn tulokset tuovat nuorten ääntä kuuluviin ja siitä nousi esille erityisesti nuorten arjessa kokema ilmastonmuutoksen tuoma ahdistus, paremman tuen saaminen aikuisilta sekä nuorten mielenterveyskriisi, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Kyselyn mukaan nuorten elämää varjostavat yhteisöllisyyden haasteet, kiusaaminen, syrjintä ja rasismi sekä huoli omaan työhön pääsemisestä. Hyvinvointia taas tuovat hyvä terveys, perhe, läheiset ja ystävät sekä harrastukset ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet sekä se, ettei ole huolta rahasta. Mielenterveysongelmien yleisyys ja avun saaminen koetaan vaikeaksi. Apua tarvitaan helpommin saataville ja matalan kynnyksen hoitoja sekä ennaltaehkäiseviä palveluita lisää. Vanhempien kasvatukseen ja nuorten parissa toimivien aikuisten valmiuksiin puuttua kiusaamiseen tarvitaan enemmän tukea.

Nuoria koskevissa asioissa tulee aina osallistaa, kysyä, kuulla ja kuunnella nuoria oman elämänsä asiantuntijoina. Kannustammekin nuoria osallistumaan päättäjien kanssa käytävään keskusteluun. Ehkä joku nuori innostuisi myös osallistumaan poliittiseen toimintaan, vaaleihin ehdokkaaksi tai muutoin aktiiviseksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Puolueita ja aatteita on kyllä valita.

Miina Morko, kunnanvaltuutettu (sd.) Siilinjärvi

Heikki Miettinen, eduskuntavaaliehdokas (sd.) Siilinjärvi

Similar Posts