Vetovoimainen Siilinjärvi tarvitsee elinvoimaisen ja turvallisen maakunnan

Siilinjärvellä on vetovoimaa. Siilinjärvi sijaitsee tärkeiden liikenneyhteyksien risteyksessä. 5-tie ja 9-tie ovat merkittäviä väyliä henkilöliikenteelle ja teollisuudelle. Teollisuudessa kaivataan ratahankkeiden edistämistä ja on se kumma, jos Leppävirta-Paukarlahti tieosuutta ei saada kuntoon. Karjalan lennoston merkitys alueella korostuu tulevaisuudessa. Sotilaallisen liikkuvuuden EU-rahoitettu hanke hyödyttää alueemme infraa sujuvoittamalla sekä siviililiikennettä että sotilaskuljetuksia Joensuuntiellä. Sotilaallisen suorituskyvyn merkitystä maakunnassamme tuskin kukaan kyseenalaistaa.

Itä-Suomen elinvoima ja infra ovat aluepoliittisen keskustelun ytimessä. Turvallisuus sekä huoltovarmuus ovat nousseet uusiksi puheenaiheiksi ja niiden mukana Itä-Suomen asuttuna pitäminen nousee arvoon arvaamattomaan. Huoltovarmuuden näkökulmasta maatalouden turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Monet alkutuottajat kärsivät ongelmista nousseiden energian hintojen takia. Tarvitaan avointa suhtautumista energian tuotantoon ja vihreään siirtymään. Ydinvoiman mahdollisuuksissa, biokaasuteknologiassa ja vedyssä on potentiaalia. Karjalan lennoston kanssa tiivis yhteistyö turvaa uusien energiamuotojen tulevaisuutta.

Itä-Suomen huolena näkyy myös väestön väheneminen ja osaavan työvoiman saatavuus. Siilinjärvi on Kuopion kanssa Pohjois-Savon kasvavat keskittymät, mutta yksin emme pärjää. Koko maakuntaa tarvitaan elinvoiman, huoltovarmuuden ja turvallisuuden tekemiseen. Etuamme pitää ajaa niin kunnassa kuin valtakunnan tasolta. Pidetään Siilinjärven päätöksenteko jämäkästi omissa käsissä ja kuntaamme ei yhdistetä kuntaliitos puheita. Yhteistyö naapurikuntien kanssa, infrahankkeissa mukana oleminen ja väestön kasvu ovat vahvuuksiamme. Valtakunnallisesti edistetään työllisyyttä lisäävää politiikka sekä turvataan resurssit alueen oppilaitoksiin, joista osaajat sekä uudet kehittäjät alueelle tulevat.

Eduskuntaan valitaan edustajia maakunnista väestömäärän mukaan. Meidän harvaanasutusta Itä-Suomestamme sinne tarvitaan edunvalvojia lisäämään investointeja ja puolustamaan huoltovarmuutta sekä turvallisuutta. Äänestäkää viisaasti!

Heikki Miettinen

Similar Posts