Ei sopeuteta heikommilta

Lapsiperheköyhyys ja syrjäytyminen ovat usein ylisukupolvisia ja kasautuvia ongelmia. Perheen saadessa pitkään toimeentulotukea, lapsillekin tulee todennäköisemmin omia toimeentulo-ongelmia. Ansioiden jäädessä mataliksi työeläkekin on pieni. Nuorena työkyvyttömäksi jääminen johtaa myös pieneen eläkkeeseen. Kaikista pienituloisimmat eläkeläiset saavat takuueläkettä, jota saa yli 100000 suomalaista.

Poliittinen keskustelu pyörii valtion talouden sopeuttamisen ympärillä. Liian tiukka sopeuttaminen ja palkkojen verotuksen alentaminen lisäisi taloudellista eriarvoistumista, heikentäisi julkisia palveluja ja lisäisi syrjäytymisriskiä. Suomi on asettanut tavoitteekseen vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrää 100 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Näistä kolmasosan tulisi olla lapsia. Köyhyys- tai syrjäytymisriski koskettaa Suomessa lähes miljoonaa ihmistä.

Lasten nostaminen pois tästä kierteestä edellyttää vanhempien auttamista köyhyydestä. Nostetaan köyhyyttä, työttömyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevä työ keskeiseksi osaksi hyvinvointialueiden ja kuntien tekemää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Työllistymisen edistäminen, työkyvyn ylläpitäminen sekä työhyvinvoinnin tukeminen ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisy ovat tähän oikeita keinoja. Tutkimukselta kaipaan näyttöä, miten oppivelvollisuusuudistus on vaikuttanut koulutukselliseen tasa-arvoon. Pidetään huolta pienempien eläkkeiden ostovoimasta ja uudistetaan lapsilisäjärjestelmää ainakin siten, että toimeentulotukea ei lasketa perheen tuloksi.

Heikki Miettinen

Similar Posts