Mitä tekee hyvinvointijaos?

Siilinjärven sosiaali- ja terveyslautakunta lopettaa sote-palveluiden ja pelastustoimen siirtyessä hyvinvointialueelle. Sain olla mukana Siilinjärven viimeisessä sote-lautakunnassa ja on tullut aika ns. kiittää kaveria. Julkisesti voin hyvin mielin esittää kiitokset lautakunnan jäsenille sekä virkamiehille hyvin sujuneesta yhteistyöstä, kiitos. Sotella on ollut merkittäviä haasteita, mutta hyvinvointialueelle siirtymisen kynnykselle on selviydytty.

Sote lähtee, mutta vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla. Ensi vuoden alusta aloittaa kunnanhallituksen hyvinvointijaos. Uskon hyvän yhteistyön jatkuvan jaoksessakin, minne moni meistä sotelautakuntalaisista siirtyy. Jaoksella on erittäin laaja tehtävänkirjo, joka koskettaa muidenkin lautakuntien työtä. Tehtäviin kuuluu mm. koordinoida hyvinvointityötä, vastata lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä päihdesuunnitelman valmistelusta, koordinoida kunnassa tehtävää järjestöyhteistyötä, edistää kuntalaisten osallisuutta, antaa tarvittaessa lausuntoja kaava-asioissa hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, koordinoida kunnan yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa ja jakaa kuntalaisten hyvinvointia edistävät avustukset (esim. liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- ja kylätoiminta-avustukset). Melkoisen laaja työnkuva siis.

Siilinjärvellä on onneksi moni asia isossa kuvassa hyvin. Kuntatalous on meillä kohtuullisella tolalla. Siilinjärvellä satsataan opetus ja varhaiskasvatuspalveluihin. Ahmon koulukeskusta, Siilinlahden koulua ja Siilinkosken uutta päiväkotia aletaan rakentaa. Tärkeänä lisänä 12,5 henkilötyövuoden lisäys kohdentuen erityisesti erityisopetukseen. Muutoinkin uudet terveyskeskus ja valmistuva paloasema luovat hienot puitteet soten ja pelastustoimen toiminnalle. Siilinjärven työttömyys on varsin pientä maakunnallisessa vertailussa. Liikunnan harrastamiseen on varsin hyvät ja monipuoliset puitteet.

Vaikka kunnassa on paljon hyvinvointia edistäviä tekijöitä, on myös huolen aiheita. Itse olen erityisesti huolissani nuorten hyvinvoinnista, mielenterveyden haasteista ja liikunnan vähyydestä osalla meistä. Nuoret sekä nuoret aikuiset ovat käyttäneet alkoholia ennenkin, mutta nyt kiellettyjen huumausaineiden sekä nuuskan käyttö on kasvanut. Tämän ongelman parissa täytyy tehdä päättäväisesti töitä. Itselleni liikunta on tuonut hyvinvointia koko ikäni. Pidetään päätöksenteossa liikuntaa kannustava ote. Tehdään yhteistyötä järjestöjen, urheiluseurojen ja yksittäisten kuntalaisten kanssa niin, että meidän hyvät urheilumahdollisuudet olisivat mahdollisimman monen aktiivisessa käytössä.

Hyvinvointijaoksella on myös kuntatalouteen merkitystä. Kunnille otetaan vuoden 2023 alusta käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. Se on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä kannustetaan kuntia toimimaan aktiivisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on myös tärkeää. Yhdessä tekemällä saavutetaan paras mahdollinen hyvinvointi ja terveyden edistäminen. Näin voidaan hillitä hyvinvointialueenkin kustannusten nousua ja mikä tärkeintä saada lisää hyvinvointia meille kaikille. Hyvinvointia kaikille loppuvuoteen.

Heikki Miettinen

Similar Posts