Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus puolustusvoimissa

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslain tarkoitukset eivät toteudu kaikista yrityksistä huolimatta.
Aihe on jatkuvasti pinnalla julkisessa keskustelussa, mutta epäkohtia tuntuu olevan hidasta
muuttaa. Sukupuolten tasa-arvoa tulee pitää avoimesti keskustelussa yllä ja tuoda erilaisia
muutosehdotuksia rakenteisiin ja käytäntöihin arvokeskustelun lisäksi. Kirjoitan tarkoituksella
tässä vain miehistä ja naisista. Tämän kirjoituksen tarkoituksena ei ole käsitellä sukupuolien ja
seksuaalisten suuntautumisten moninaisuutta, vaan herättää ajatusta naisten tasa-
arvoisemman kohtelun, yhteiskunnan rakenteiden ja asenteiden puolesta.  
 
Suomessa perustuslaki toteaa, että jokainen Suomen kansalainen on velvollinen
osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan siinä. Asevelvollisuuslain mukaan
Suomessa miehet ovat asevelvollisia ja naisten osalta varusmiespalveluksen suorittaminen on
vapaaehtoista. Minusta tasa-arvoa lisäisi, jos koko ikäluokka kutsuttaisiin kutsuntoihin. Tämä
olisi askel oikeaan suuntaan tasa-arvon suhteen. Koko ikäluokkaa ei tietenkään tarvitse ottaa
varusmiespalvelukseen, vaan valinnat tulisi tehdä oman motivaation ja kykyjen mukaan.


Meillä on jo laaja reservin armeija, eikä sitä liene tarpeen kasvattaa. Nykyaikainen
armeijamme tarvitsee monenlaista osaamista ja molempien sukupuolten motivoituneet
osaajat lisäisivät puolustusvoimien toimintakykyä ja maanpuolustustahtoa sekä
varusmiespalveluksen keskeyttäneiden määrä todennäköisesti pienenisi. Koko
valmiusjärjestelmän kannalta olisi edullista, että koko ikäluokka osallistettaisiin yhteiskunnan
varautumiseen poikkeusoloissa. Valmista konseptia minulla ei ole tarjota, mutta
siviilipalveluksen kehittämistä edelleen ja jossain muodossa yhteiskunnalliseen
varautumiseen liittyvä koulutus niille, jotka eivät varusmiespalvelusta suorita. Ainakin
kutsuntoihin kutsuttaisiin koko ikäluokka, joista varusmiespalvelukseen valikoituisi tarvittava
määrä. 


Ajatuksenani ei siis ole ”naisten velvoittaminen varusmiespalvelukseen”, vaan tarjota tasa-
arvoinen mahdollisuus osallistua puolustusvalmiuden ylläpitoon. Tällainen kollektiivinen
puolustusvalmiuden ylläpito, jossa jokaiselle löytyisi mielekäs vaihtoehto, lisäisi
maanpuolustustahtoa sekä hahmottamista meidän kaikkien osallisuudesta isänmaan
puolustuksesta ja ennen kaikkea sukupuolten tasa-arvoa. Tämä ajatus ei ole uusi.
Puolustusministeriö on tuonut myös kantansa kutsuntajärjestelmän uudistamiseen ja naisten
mahdollisuuteen siviilipalvelukseen. Tätä samaa ovat kannattaneet myös tuttavat ja
kertausharjoituksissa vertaiset. Itse kävin varusmiespalveluksen aikana, jolloin naisia ei vielä
kasarmeilla näkynyt. Nyt kertausharjoituksissa naisten mukanaolo on ollut luonnollista.
Minusta varusmiespalvelus on nuorille mahdollisuus kehittää itseään, löytää mahdollisia
työuria ja luoda elinikäisiäkin ystävyyssuhteita. Puolustusvoimat on nykyaikainen, tasa-
arvoinen toimija, jossa yhdenvertaisuuden eteen on tehty jo pitkään töitä.
Kutsuntajärjestelmässä on vielä parannettavaa. Olisiko siis aika siirtyä maanpuolustuksessa
askel vielä tasa-arvoisempaan suuntaan?
Heikki Miettinen, Sd

Similar Posts