Kampanjantuki

Haluatko tukea Heikin vaalikampanjaa lahjoituksella?Vaalikampanjointi maksaa, ja vaalibudjetit ovat kasvaneet kaikissa vaaleissa. Menot muodostuvat muun muassa mainonnasta (lehti, some), esitteiden ja muun materiaalin painatuskuluista sekä tapahtumista.​

Jos haluat tukea kampanjaani taloudellisesti, voit lahjoittaa perinteisellä tilisiirrolla tai MobilePay:lla.​Kaikki lahjoitukset ovat tärkeitä ja auttavat eteenpäin!

20 € lahjoituksella saan painettua satoja vaaliesitteitä jaettavaksi äänestäjille.

50 € lahjoituksella saan nettibannerin, joka tavoittaa tuhansia äänestäjiä.

500 € lahjoituksella saan vaalimainoksen lehteen, joka jaetaan kymmeniin tuhansiin kotitalouksiin.​

LAHJOITA RAHAA – TILISIIRTO:Saaja: Heikki Miettinen tukiryhmä/vaalitili Tilinumero: FI97 4786 0010 2355 80 Viesti: Vaalituki Heikki Miettiselle

LAHJOITA RAHAA – MOBILEPAY:Tunnus: 4825WR Saaja: Tukiryhmä Heikki Miettinen Viesti: Vaalituki Heikki Miettiselle

Vaalirahoitustiliä ja vaalituen keräystä hoitaa ehdokas Heikki Miettisen tukiryhmä. Tiliä hallinnoi kampanjan rahastonhoitaja Henri Ruuskanen . Vaalikeräyksellä kertyneet varat käytetään kokonaisuudessaan vaalikampanjan kuluihin. Vaalikeräys toteutetaan kampanjan aikana (ajanjakso, joka alkaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyy kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen). Vaalirahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, jolla katetaan ehdokkaan vaalikampanjan ne kulut, jotka ovat aiheutuneet kampanja-aikana.​Lahjoittajien julkisuus

Eduskuntavaaleissa Vaalirahoituslain mukaisesti yli 1 500 euroa lahjoittaneiden nimet julkaistaan. Alle 1 500 euron lahjoitukset voidaan antaa nimettöminä. Ilmoitathan erikseen, jos haluat lahjoituksesta julkisen.​Eduskuntavaaleissa samalta tukijalta ei saa vastaanottaa (suoraan tai välillisesti) enempää tukea kuin arvoltaan 6 000 euroa.

Lisätietoa vaalirahoituksesta:

Ehdokkaan vaalirahoitus https://vaalit.fi/ehdokkaan-vaalirahoitus Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090273Verottajan sivuilla